Colegiul Național
„Roman-Vodă”

Ofertă educațională

Clasa 0:

– 1 clasă propusă – 25 locuri;

Clasa a V-a:

– 2 clase propuse – 60 locuri;

– 24 ore pe săptămână;

– opţional:

– „Informatică”

– „Matematică”

Clasa a IX-a:

A. Specializare:

A1. Matematică-informatică

-intensiv informatică-

– 2 clase propuse – 56 locuri

– 31 ore pe săptămână;

– info – 1 oră teorie şi 3 ore laborator pe grupe

A2. Matematică-informatică

– 1 clasă propusă – 28 locuri

– curriculum la decizia şcolii:

– Tehnologii WEB

– Programare vizuală

B. Specializare: Ştiinţe ale naturii

– 2 clase propuse – 56 locuri

– 29 ore pe săptămână

– curriculum la decizia şcolii:

– „Metode experimentale actuale în studiul fizicii” (prof. A. Irimia; prof. Gh. Irimia; prof. C. Ostafe)

– „Astronomie şi astrofizică” (prof. R. Merfea; prof. M. Gligor)

– „Fizica mediului şi ecologie” (prof. C. Ostafe)

– „Aplicaţii interdisciplinare ale fizicii” (prof. M. Gligor)

C. Specializare: Filologie

– 2 clase propuse – 56 locuri

– 1 clasă Limba Engleză Intensiv * – 28 locuri

– 1 clasă Filologie ** – 28 locuri

– 29 ore pe săptămână

* la profilul Filologie elevii vor fi repartizaţi în urma Admiterii Computerizate. Cele 28 de locuri de la clasa de Limba Engleză Intensiv vor fi ocupate în urma unei testări care va avea loc în luna Septembrie.

** dacă vor exista solicitări pentru Limba Franceză Intensiv se poate realiza o grupă cu acest profil.

D. Specializare: Ştiinţe sociale

– 2 clase propuse – 56 locuri

– 29 ore săptămână

– curriculum la decizia şcolii:

– Educaţie pentru cetăţenie democratică – clasa a V-a şi a VI-a

– Managementul afacerilor – clasa a XI-a

– Educaţia economică eficientă – clasa a XII-a

– Educaţie economică – clasa a XII-a, profil matematică – informatică