Admitere

Profil

Filiera teoretică, profil uman:

  • 1 clasă filologie
  • 1 clasă ştiinţe sociale

Filiera teoretică, profil real:

  • 1 clasă matematică-informatică, intensiv informatică
  • 1 clasă ştiinţe ale naturii

Filieră tehnologică:

  • 1 clasă tehnician designer vestimentar
  • 1 clasă tehnician în construcţii şi lucrări publice
  • 1 clasă tehnician în activităţi de comerţ