Proiecte

Prin acest concurs elevii au posibilitatea să prezinte şi să-şi promoveze creaţiile artistice în domeniul audio-vizualului, creaţii realizate prin activităţi practice, prin lucru în echipă. Creaţiile artistice realizate îi ajută pe elevi să-şi dezvolte o serie de capacităţi precum: creativitatea, posibilitatea de autoexprimare prin imagini şi sunete, valorificarea categoriei estetice a comicului, înţelegerea corectă a aspectelor realităţii supuse unor modalităţi diferite de analiză (ironică, umoristică, sarcastică).

De asemenea, se urmăreşte încurajarea spiritului de iniţiativă, abilitatea de a transmite un mesaj artistic, de a urmări corect parcursul compoziţional, de a organiza informaţiile, de a comunica opiniile, utilizând un limbaj adecvat care să reflecte tema şi să se încadreze în normele gramaticale.