ECHIPA DE PROIECT

 

ECHIPA DE GESTIUNE  CONSORŢIU

Nr crt Numele si prenumele Funcţia în cadrul proiectului Instituţia de provenienţă Contact
1 Popa Elena Diana Coordonator proiect Colegiul Naţional “Gheoghe Vrănceanu”
2 Chelba Maria Responsabil formare Colegiul Naţional “Gheoghe Vrănceanu”
3 Tomiţă Irina Responsabil financiar Colegiul Naţional “Gheoghe Vrănceanu”
4 Cojan Lilioara Responsabil selecţie şi pregătire Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, Săbăoani, Neamţ
5 Moldovanu Florin Responsabil diseminare Colegiul Naţional “Roman Vodă”
6 Jigău Mihai Responsabil monitorizare si evaluare Colegiul Tehnic “Ion Borcea”

 

ECHIPA DE GESTIUNE LA NIVELUL Colegiului Naţional “Gheoghe Vrănceanu”

Nr Crt Numele si prenumele Funcţia în cadrul proiectului Instituţia de provenienţă Contact
1 Chelba Maria Coordonator proiect Colegiul Naţional “Gheoghe Vrănceanu”
2 Leonte Doina Responsabil monitorizare si evaluare Colegiul Naţional “Gheoghe Vrănceanu”
3 Mărgineanu Lăcrămioara Genoveva Responsabil selectie si pregatire participanti Colegiul Naţional “Gheoghe Vrănceanu”
4 Andrei Cristina Responsabil diseminare Colegiul Naţional “Gheoghe Vrănceanu”