ANUNT SELECTIE

Anunt recrutare si selectie Colegiul National ” Roman Voda” Roman

Anunt recrutare si selectie Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhusi

Anunt recrutare si selectie Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani

ANUNT RECRUTARE ȘI SELECTIE PARTICIPANTI 

COLEGIUL NATIONAL “GHEORGHE VRANCEANU”

PROIECT ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA102-036700,

“Început de carieră IT”/ “IT Career Start-up”

Dragi elevi,

In vederea participării la concursul de selecie pentru Proiectul Erasmus+ KA1 2017-1-RO01-KA102-036700, “Început de carieră IT”/ “IT Career Start-up”, beneficiar Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu”, candidatii trebuie să indeplinească urmatoarele:

CONDIȚII DE INSCRIERE:

 1. Să fie elevi la Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu”, Bacau clasa a X a, profilul matematică-informatică intensiv informatică sau matematică-informatică intensiv engleză (10D, 10E) in anul scolar 2017-2018;
 2. Sa nu fi participat la nicio mobilitate finantata prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 1
 3. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2016-2017;
 4. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.

 CRITERII DE SELECTIE:

 • competente profesionale: creare si editare pagini HTML (utilizare tag-uri, inserare si formatare text, imagine, link-uri, folosire meniu, panouri, ferestre, unelte), folosire meniuri, panouri, ferestre, unelte specifice programului Adobe Dreamweawer; concepte si principii de baza in web design; operatii si tehnici de prelucrare imagini: selectie, decupare, stergere, inserare, clonare, retusare, desenare, lucrul cu textul, lucrul cu straturi, prelucrare imagini pentru web, in diferite formate, foi de stil CSS, meniuri, formulare, sabloane; utilizare Internet (proba practica pe calculator si portofoliu digital predat de candidat o data cu dosarul de candidatura);
 • competente de comunicare verbala in limba engleza, minim nivel A2, conform CEFR https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr (interviu in limba engleza);
 • competente cheie si calitati personale (este un bun coleg, este tolerant, respecta reguli si termene limita, poate sa lucreze in echipa, este adaptabil la un mediu nou, asculta si pune in practica indicatii primite, este dispus sa iasa din zona de confort propriu, se implica in activitati extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalitati, manifesta receptivitate in ceea ce priveste solicitarile scolii, are un spirit voluntar, este punctual, stie sa-si organizeze bine timpul, are capacitatea de a gasi solutii practice la probleme de zi cu zi (CV, formular candidatura, recomandare diriginte);
 • cunoastere proiect si disponibilitate valorificare rezultate proiect (CV, formular de candidatura, recomandare diriginte).

PROBE EVALUARE:

 1. EVALUARE DOSAR CANDIDATURA (25 puncte)
 2. PROBA PRACTICA CALCULATOR  SI EVALUARE PORTOFOLIU DIGITAL (50 puncte)
 3. INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA (25 puncte)
 4. *PERFORMANŢĂ IN INFORMATICA/TIC/ENGLEZA – premii la concursuri de informatica/TIC/engleza pt departajare punctaje egale. (1 punct/premiu informatica/TIC, 0.5 puncte/ concurs limba engleza)

DOSAR CANDIDATURA – punctaj maxim 25 puncte

Formularul de candidatură in limba romana, Curriculum Vitae (format Europass) in limba romana si engleza vor fi evaluate şi li se vor acorda un punctaj în funcţie de:

 • relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile prevăzute în proiect;
 • motivația participării la activitătile proiectului;
 • felul în care candidatul îşi propune să multiplice şi să împartășească rezultatele proiectului după participarea la stagiu;
 • calitatea argumentării ideilor.

 INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA – punctaj maxim 25 puncte

Durata interviului: între 5 și 10 minute cf “Ghid Structurat Consortiu evaluare interviu”. Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză prin adresarea de intrebări in legatura cu: continutul proiectului, motivatia participarii, hobby-uri si interese personale si legate de domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de solutii la probleme legate de viata de zi-cu-zi etc.

Criterii de evaluare: cunoastere si interes pentru proiect, calitati, abilitati, experienta relevante pentru activitatile proiectului, fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine.

Candidatii vor demonstra nivelul minim de competenta lingvistica A2 conform CEFR.

PROBA PRACTICA CALCULATOR  SI PORTOFOLIU DIGITAL (50 puncte)

Participantii vor sustine o proba practica pe calculator de 1,5h:

PORTOFOLIU DIGITAL va contine:

 • 1 site web de prezentare a candidatului (minim 5 pagini, dintre care 1 pagina dedicata hobby-urilor, 1 pagina de contact ), realizat in Adobe Dreamweaver;
 • 1 site prezentare pentru o scoala/liceu/gradinita/ alta institutie din comunitatea locala realizat cu ADOBE DREAMWEAVER, minim 5 pagini
 • Portofoliul digital va fi trimis pe email : creati arhiva cu nume prenume elev si liceu ; atasati arhiva la email ; in subiect mail treceti nume prenume candidat + liceu de provenienta. 
 • Portofoliul digital va fi adus la concursul de selectie pe memory stick

 GRAFIC ACTIVITATI DE SELECTIE:
15.02.2018 – 16.02.2018 – depunerea dosarelor si a portofoliilor digitale la biroul Contabilitate al Colegiului între orele 11-13). Atentie! Aceste documente vor fi trimise si electronic la adresa de e-mail a proiectului consortiu2017@gmail.com, respectand aceleasi date limita.

19.02.2018 afisare lista cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar si locatie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect și la Panoul de proiect.

19.02.2018 – 23.02.2018 evaluare dosare candidatura

20.02.2018 interviu in limba engleza (5-10 minute)

21.02.2018 proba practica pe calculator (1,5h)

22.02.2018 afisarea rezultatelor

23.02.2018 depunerea contestatiilor între orele 10-12 la biroul de Contabilitate al Colegiului

26.02.2018 solutionare contestatii si afisare rezultate finale

28.02.2018 ora 14.30, intalnire cu parintii si elevii selectionati. Prezenta, obligatorie!

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:
Cerere inscriere;

 1. Copie carte de identitate;
 2. Formular candidatură completat in limba romana și semnat;
 3. Adeverinţă de elev;
 4. CV Europass in romana si engleza;
 5. Pasaport lingvistic Europass în limba engleză;
 6. Recomandare din partea profesorului diriginte (care va completa un formular on-line privind caracterizarea elevului si apoi va bifa pe adeverinta de elev ”formularul on-line de caracterizare a elevului/ei a fost completat DA/NU” și va semna. Acest document NU se atașează la dosar;
 7. Acord participare din partea parintilor *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru celalalt părinte;
 8. Angajament sustinere a “Atestatului de certificare a competentelor profesionale in informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 9. Adeverinta medicala medic de familie/ medicul scolii (“clinic sanatos”);
 10. *Copii certificate participare/premii concursuri la disciplina informatica/engleza  (care vor fi folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale);
 11. *Dovezi pentru acordarea punctajului bonus: domiciliu în mediul rural (domiciliu/mutație în mediul rural în CI), parinte/i migranti (declaratia este inclusa in acordul parintelui), venituri reduse (adeverință drept de bursă socilală, bani de liceu), dizabilitati (adeverință medicală care să ateste gradul de handicap – atenție, acesta nu trebuie să împiedice elevul/a să participe la activitățile de proiect, sau la mobilitate).

Toate documentele necesare sunt disponibile pe situl proiectului www.europroiecte.eu/36700.

Adeverintele/angajamentele/acordurile vor fi completate de mana, datate si semnate doar de catre persoanele care le elibereaza/care isi asuma cele inscrise.

OPIS DOSAR (respectandu-se ordinea de mai jos):

 1. Cerere inscriere;
 2. Copie carte de identitate;
 3. Formular candidatură;
 4. Adeverinţă de elev;
 5. CV Europass in romana si engleza;
 6. Pasaport lingvistic Europass;
 7. Acord participare din partea parintilor
 8. Angajament sustinere a “Atestatului de certificare a competentelor profesionale in informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 9. Adeverinta medicala;
 10. *Copii certificate participare/premii concursuri;
 11. *Dovezi pentru acordarea punctajului bonus.

INSTRUCTIUNI DEPUNERE DOCUMENTE SELECTIE:

 • Dosarul de înscriere va fi depus la biroul Contabilitate al Colegiului in format fizic pe baza de semnatura.
 • Fiecare document va fi scanat, salvat in format PDF si denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare in opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.pdf.). Formularul de candidatura si CV in limba engleza vor fi atasate si in format word.
 • Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_10A.pdf/word.) si trimise si in format electronic prin atasare arhiva la adresa consortiu2017@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Dosar Popescu Ionel, 10D, Vranceanu);

Portofoliul digital al candidatului va contine:

 • 1 site web de prezentare a candidatului (minim 5 pagini, dintre care 1 pagina dedicata hobby-urilor, 1 pagina de contact ), realizat in Adobe Dreamweaver;
 • 1 site prezentare pentru o scoala/liceu/gradinita/ alta institutie din comunitatea locala realizat cu template ADOBE DREAMWEAVER, minim 5 pagini.

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA

LIMBA ENGLEZA

Visan, Monica – Metoda rapida de invatare a limbii engleze – exercitii, vol.1, Editura FOR YOU, 2005

http://deepenglish.com/7-day-course/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=english%20fluency&gclid=CMzOotukkskCFQblwgod41IOlQ

https://www.youtube.com/watch?v=va8ESm0tQCI

“WEB DESIGN”

Competente evaluate:

 • utilizare Internet, Windows 8, Ms Office 2013
 • utilizare editor de imagine (Paint, Adobe Photoshop) pentru prelucrari primare de imagine: selectie, decupare, stergere, inserare, clonare, retusare, lucru cu text
 • HTML: creare şi editare pagini web (utilizare tag-uri, inserare si formatare text, imagini, link-uri);
 • folosire meniuri, panouri, ferestre, unelte specifice Adobe Dreamweawer;
 • utilizare Adobe Dreamweawer pentru realizare site web, creare, formatare pagini, adaugare text, imagini, link-uri, tabele, div-uri, fisiere multimedia, formulare.

BIBLIOGRAFIE “WEB DESIGN”

http://www.drogoreanu.ro/tutorials/html.php

http://www.w3schools.com/html/

https://www.codecademy.com/learn/web
https://helpx.adobe.com/dreamweaver/tutorials.html

Dreamweaver: Ghid pentru incepatori

Partea 1  https://www.youtube.com/watch?v=kXNTHZXtM9w

Partea 2  https://www.youtube.com/watch?v=G9ncA_t_N5s

Partea 4 https://www.youtube.com/watch?v=qpKIlDLX67A –

Partea 5 https://www.youtube.com/watch?v=C20lu6irOng

http://www.e-learn.ro/tutoriale/adobe-dreamweaver/26.htm

http://www.dana-damoc.eu/tutoriale.php?pag=dw_ro

http://www.teacherclick.com/dreamweaver8/

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a s a X-a)

CALCULAREA PUNCTAJULUI:

25p dosar+25p interviu+50p proba calculator = 100p + *maxim 10 puncte bonus +*maxim 10 puncte performanţă in informatica/TIC/engleza. Punctaj maxim posibil, 120p.

Acordare puncte bonus: 2p domiciliu rural, 2p parinti migranti, 2p venituri reduse, 2p navetisti, 2p fam >3 copii/ monoparentala/ parinti divortati, pe baza de dovezi.

Punctele pentru performanta vor fi adaugate doar în cazul punctajelor egale.
Pentru a fi selectat, fiecare candidat trebuie sa intruneasca minim 50% din punctajul maxim pentru fiecare proba si minim 70 puncte in total.

Punctele bonus vor fi adaugate la punctajul obtinut de candidat, daca acesta a intrunit minim 50% din punctajul maxim pentru fiecare proba si minim 70 puncte in total.

Rezultatele vor fi afisate in ordinea descrescatoare a punctajelor.

 NUMĂR CANDIDAŢI SELECTAŢI:

In total vor fi selectati 16 titulari si 6 rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajelor, primii 5 din fiecare clasa iar restul, in ordinea descrescatoare a punctajelor.

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului si proba practica, proba de interviu neputand fi contestata.

Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați situl proiectului www.europroiecte.eu/36700  sau scrieti-ne la adresa de e-mail: consortiu2017@gmail.com

SUCCES!

Anunț publicat în data de 28/11/2017

Director,

Prof. Gabriel Andrei

Coordonator proiect 2017-1-RO01-KA102-036700,

prof. Diana Popa