PREZENTARE PROIECT

INCEPUT DE CARIERA  IT/IT CAREER START-UP

2017-1-RO01-KA102-036700

 Beneficiar: Colegiul National „Gheorghe Vranceanu”, Bacau

 Perioada de implementare  2017-2018

PREZENTARE PROIECT

Proiectul Erasmus+ KA1 INCEPUT DE CARIERA IT/IT CAREER START-UP este finantat cu sprijinul Comisiei Europene si raspunde in mod direct nevoilor comune identificate la nivelul consortiului format din 4 scoli din regiunea N-E Romania: Colegiul National “Gh. Vranceanu” (institutie coordonatoare), Bacau, Colegiul National “Roman Voda”, Roman, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, Sabaoani si Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhusi.

Scop proiect: cooperarea interinstitutionala la nivel regional si european in vederea sprijinirii orientarii elevilor catre o cariera IT, cf pregatirii lor initiale, prin cresterea calitatii si modernizarea serviciilor oferite de scolile din consortiu si a compet. profesionale ale elevilor si ale prof.

Proiectul se va desfasura in 2017-2018, va contribui la atingerea obiectivelor Erasmus+ si se inscrie domeniului VET prin activitatile propuse si obiectivele specifice:

O1. dobandirea de competente profesionale de web design, de catre 64 de elevi, profilul matematica-informatica, din liceele din consortiu, printr-un stagiu de practica de 90h in companii IT dintr-o tara straina

O2. dezvoltarea de competente profesionale de formare a elevilor in web design (metode, tehnici si instrumente inovative) de catre 4 profesori informatica din liceele din consortiu, prin activitati de job shadowing de 80h, in institutii de formare dintr-o alta tara, pt dezvoltarea unui CDS centrat pe dezvoltarea de competente;

O3. dezvoltarea de catre cei 64 participanti elevi si 4 profesori de competente personale, civice, interculturale si lingvistice printr-o prima experienta de mobilitate europeana

O4. cresterea capacității de gestionare a strategiilor de internaționalizare a 15 institutii europene din domeniul educației și formării și piata muncii, prin incheierea de acorduri, proceduri si schimb de bune practici in domeniul formarii profesionale.

Se va organiza o selectie in fiecare scoala din consortiu pt participantii elevi, 16/institutie. Grupul tinta: elevi cl 10, profil mate-info, mate-info intensiv info si mate-info intensiv engl ce vor sustine la finalul studiilor liceale “Atestat certificare competente profesionale informatica”. Acestia vor urma un program de pregatire, total 60h (pedagogica, lingvistica si culturala), inainte de realizarea mobilitatilor de formare.

Pregatire pedagogica in scoala (15h) – cu coordonator proiect / responsabil proiect

Pregatire culturala in scoala 10h, cu prof. geografie/istorie.

LIMBA ENGLEZA (limba de comunicare in proiect)  10h cu prof. lb engleza in scoala.+ licenta testare si curs OLS – se urmareste cresterea nivelului de competenta cu cel putin ½ nivel, de la minimum A2 la momentul selectiei.

LIMBA TARII DE STAGIU 25h:
IN SCOALA 15h live prin skype/ profesor de specialitate in laborator informatica (serviciu contractat de la partener intermediar, cu prof. specialitate);
IN MOBILITATE 10h in tara gazda;

Vom colabora cu 3 companii intermediare: Universal Mobility SL, Valencia, Spania, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia, si Rivensco Consulting LTD. Paphos, Cipru si 8 companii IT de primire: Ovejabeja Creative Design SL si Paginas Valencia SL – Spania, Indot Studio LDA, Informatica e Telecomunicacoes Unipessoal LDA si Bastaclick Informatica LDA, Portugalia si Mavros Petros – Avantless LTD, SSM Global Trainning Services LTD si Lazarou CTC, Cipru.

Acestia vor asigura plasamente de formare elevi, pe domeniul web design  conform unui Acord de Invatare ce vizeaza dobandirea de competente profesionale de realizare pagini web cu folosirea programului Adobe Dreamweaver. Vor fi 4 fluxuri, in fiecare organizandu-se si cate o mobilitate prof. pt fiec. scoala din consortiu. Plasamentele staff prevad activitati de job shadowing si urmaresc crearea unui CDS Web Design centrat pe dezvoltarea de competente si adaptat nevoilor elevilor si ale pietei muncii. Recunoasterea competentelor participantilor se va face prin documentul Europass Mobility.

64 de elevi din cele patru licee vor avea o prima experienta de mobilitate europeana si vor dobandi competente personale, civice, interculturale si lingvistice.

Vor fi 4 fluxuri, cate un flux pe fiecare scoala :

CN Vranceanu se va desfasura in Spania, 8 -28 iulie 2018

Colegiul National Roman Voda si Colegiul Tehnic Ion Borcea in Cipru, 27 mai-16 iunie 2018

Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Sabaoani in Portugalia, 2-22 septembrie 2018

Vor fi 4 mobilitati profesori specialitate, cate una pentru fiecare scoala din consortiu. Din fiecare scoala va participa un profesor in plasament staff ce prevad activitati de job shadowing si urmaresc crearea unui CDS Web Design centrat pe dezvoltarea de competente si adaptat nevoilor elevilor si ale pietei muncii.

PRODUSE FINALE: site proiect cu Expozitie digitala, testimoniale participanti, 1 bosura in 5 limbi, 64 Protofolii digitale elevi si 4 Portofolii Staff, 4 site-uri imbunatatite scoli consortiu, 8 site-uri pt institutii din comunitatea locala si 1 Curs optional “Web design” all-inclussive pt clasa a10a (programa, planificare, suport curs electronic+manualul profesorului cu sugestii metodologice, material didactic), cu elemente fata-in-fata si online ce va putea fi predat de orice profesor, fara a mai fi necesar sa caute resurse/indrumare

DISEMINARE SI MULTIPLICARE: Ateliere demonstrative IT, dezbateri, prezentari si Masa rotunda (reprezentanti mediu afaceri local, factori de decizie, institutii de invatamant, parinti, elevi si prof.)

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra participantilor, care vor dobandi experienta si deschidere catre comunicarea interculturala prin lucrul intr-un context si o echipa multiculturala, plurilingvistica. Pe termen lung acestia vor fi mai competitivi pe piata muncii fiind mai pregatiti si mai motivati sa-si aleaga o carieră IT in tara sau in strainatate. Proiectul va contribui la cresterea calitatii activitatii institutiilor din cadrul parteneriatului si la promovarea acestora in context european. La nivelul consortiului, proiectul va contribui la cresterea calitatii formarii initiale a elevilor, imbunatatirea ofertei curriculare, conectarea institutiilor la piata muncii europene si cresterea prestigiului scolilor. Proiectul va avea impact pozitiv pe plan local prin activitati de diseminare si multiplicare: Ateliere demonstrative IT, dezbateri, prezentari si Masa rotunda (reprezentanti mediu afaceri local, factori de decizie, institutii de invatamant, parinti, elevi si prof.)