MOBILITATE FLUX 2

În perioada 18.06.17 – 08.07.17, a avut loc cel de-al doilea flux de mobilitate din cadrul proiectului “SMART IT”, 2016-1-RO01-KA102-023670, finanţat din partea Uniunii Europene, prin programul Erasmus+, al cărui beneficiar este Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu. Astfel, 16 elevi ai colegiului au realizat un stagiu de practică de 3 săptămâni în Dresda, Germania, la compania de primire WBS Training A.G.

Participanţii, 16 elevi de la clasele a 10 a şi a 11 a, profilul matematică-informatică intensiv informatică: Botezatu Bianca-Florina, Bratu Bogdan-Constantin, Bucur David, Ceobanu Ilaria, Crețu Andrei, Dobranis Andrada-Madalina, Ghiroagă Andreea-Mădălina, Gunea Andreea-Maria, Iacobeanu Denisa-Stefania, Petre-Antica Eduard-Dominic, Pleșca Armand-Andrei, Prichineț Alexandru-Stefan, Șuștac George, Toderiță Mihai-Cătălin, Țuțuianu Veronica-Daniela şi Zavorodnic Andrei-Lucian, au fost însoţiţi de prof. Maria Chelba, coordonator proiect şi prof. Popa Diana, responsabil mobilitate, iar prof. Mărgineanu Lăcrămioara-Genoveva a fost monitor din partea echipei de proiect.

Elevii au fost selectaţi în urma unui concurs constând din proba practică pe calculator, inteviu în limba engleză şi dosar de candidatură. Înaintea mobilităţii în ţara de stagiu, aceştia au urmat un program de 95 de ore de pregatire pedagogica, lingvistică (limba engleză, limba germană) şi culturală. În timpul stagiului, elevii au lucrat in echipă, sub indrumarea tutorilor Peter Haubold şi Rubaya Hossain, experţi programatori la WBS Training A.G., conform unui Acord de Formare. Activităţile stagiului au urmărit dezvoltarea de competenţe practice în realizarea de aplicaţii pentru web cu ajutorul programului Java Script. Participanţii au creat site-uri web dinamice prin încorporarea JavaScript în pagini HTML – programare pe partea de server și pe partea de client – PHP și Pearl. Elevii şi-au dezvoltat totodată şi abilităţi de viaţă şi competentele de comunicare în engleză şi germană, care au fost certificate prin documentul de mobilitate Europass.

Prin această mobilitate, elevii şi profesorii au luat contact direct cu piaţa muncii din Germania, cultura, traditiile şi obiceiurile acestui popor. În afara programului de stagiu, grupul a realizat o excursie în Elveţia Saxonă şi o vizită de lucru la Fabrica Transparentă Volkswagen din Dresda şi a vizitat numeroase obiective turistice, printre care Frauenkirche, Muzeul de Igienă, Muzeul  de Tehnologie şi Industrie, Muzeul Militar, Muzeul Etnologic, Muzeul Swinger, Palatul Dresda, Grădina Botanică.