Anunt Recrutare si Selectie

 Concurs de evaluare competente participanti cu autofinantare.

Se vor respecta toate prevederile de mai jos!

ANUNT RECRUTARE ȘI SELECTIE PARTICIPANTI

PROIECT ERASMUS+ ”SMART IT” 2016-1-RO01-KA102-023670

FLUX I si II

Nr. 4005/20/10/2016

Dragi elevi,

In vederea participării la concursul de selecie pentru proiectul Erasmus+ KA1 – ” SMART IT”, numar proiect 2016-1-RO01-KA102-023670, fluxurile 1 si 2, candidatii trebuie să indeplinească urmatoarele

 CONDIȚII DE INSCRIERE:

 1. Să fie elevi la Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu”, Bacau clasa a X a, profilele: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică si matematică-informatică intensiv engleză (10A, 10B, 10C, 10D).
 2. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2015-2016.
 3. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.

 PROFILUL CANDIDATULUI:

 • are abilități de folosire a programelor informatice specifice tematicii pentru care sunt eligibili;
 • are nivel minim de competență lingvistică pentru limba engleza A2 (pentru tematicile ”Web design” si ”JavaScript”) si B1 (pentru tematica ”Tutoriale”) pentru toate abilitatile, conform CEFR. (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr);
 • cunoaște continutul proiectului;
 • este un bun coleg, poate sa lucreze in echipa, isi asuma si respecta regulile stabilite la nivelul unui grup, este adaptabil la un mediu nou, este tolerant, asculta si pune in practica indicatii primite, are capacitatea de a-si gestiona propriile emotii in contexte dinafara zonei de confort propriu;
 • se implica in activitati extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalitati, manifesta receptivitate in ceea ce priveste solicitarile scolii;
 • are un spirit voluntar, respecta termene limita, este punctual, stie sa-mi organizeze bine timpul, are capacitatea de a gasi solutii practice la probleme de zi cu zi.

 GRAFIC ACTIVITATI DE SELECTIE:
24.11.2016 – 13.12.2016 – depunerea dosarelor la biroul Contabilitate al Colegiului între orele 11-13)

13.12.2016 afisarea liste cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar si locatie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect și la Panoul de proiect.

13.12.2016-16.12.2016 evaluare dosare candidatura

14.12.2016 si 16.12.2016 interviu in limba engleza (5-15 minute)

15.12.2016 proba practica pe calculator (1.5h)

16.12.2016 afisarea rezultatelor

19.12.2016 depunerea contestatiilor între orele 10-12 la biroul de Contabilitate al Colegiului

20.12.2016 solutionare contestatii

21.12.2016 afisare rezultate finale

Vor fi doua sedinte cu parintii parintii si elevii selectati pentru mobilitati SMART IT  astfel:

Pentru tematicile Tutoriale si Web Design,  miercuri, 11.01.2017, ora 14.30, la CN Gheorghe Vranceanu, Bacau, Laborator Informatica etaj 1.

Pentru tematica Java Script,  joi, 12.01.2017, ora 13.30, la CN Gheorghe Vranceanu, Bacau, Laborator Informatica etaj 1.

PREZENTA ESTE OBLIGATORIE ! ( elevul selectat si un parinte).

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:
Dosarul de candidatura trebuie sa contina:

 1. Copie carte de identitate;
 2. Formular candidatură completat și semnat;
 3. Adeverinţă care sa ateste calitatea de elev la Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu”, clasa de proveniență (specificând profilul și specializarea), media la purtare pentru an scolar 2015-2016. Adeverințele vor fi semnate și de profesorii diriginți.

Recomandare din partea profesorului diriginte – acesta va completa un formular on-line privind caracterizarea elevului, va bifa ”formularul on-line de caracterizare a elevului/ei a fost completat DA/NU” și va semna. Acest document NU se atașează la dosar.

 1. Acord participare din partea părinţilor. *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru celalalt părinte;
 2. Angajament de susținere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale in informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 3. Angajament de susținere a examenului ECDL si  Dovada de inscriere pentru sustinerea examenelor ECDL sau certificat ECDL până la finalul clasei a XII-a;
 4. CV format Europass in limba română;
 5. CV format Europass in limba engleză;
 6. Pasaport lingvistic Europass în limba engleză;
 7. Copie diplome/certificate concursuri in domeniul informatic sau al limbilor străine (care vor fi folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale);
 8. Dovezi pentru acordarea punctajului bonus: domiciliu în mediul rural (domiciliu/mutație în mediul rural în CI), parinte/i migranti (declaratia este inclusa in acordul parintelui), venituri reduse (adeverință drept de bursă socilală, bani de liceu), fete (nu se anexează documente doveditoare), dizabilitati (adeverință medicală care să ateste gradul de handicap – atenție, acesta nu trebuie să împiedice elevul/a să participe la activitățile de proiect, sau la mobilitate);
 9. Adeverinţă medicală care să ateste că elevul este apt să călătorească cu avionul și sa participe la activitățile proiectului;
 10. Opis dosar.

Toate documentele necesare sunt disponibile

Adeverintele/angajamentele/acordurile vor fi completate de mana, datate si semnate doar de catre persoanele care le elibereaza/care isi asuma cele inscrise.

Opis dosar (respectandu-se ordinea de mai jos):

 1. Copie carte identitate;
 2. Formular candidatura;
 3. Adeverinţă elev;
 4. Acord parinţi;
 5. Angajament sustinere atestat;
 6. Angajament sustinere ECDL si dovada ECDL;
 7. CV format romana;
 8. CV format engleza;
 9. Pasaport Europass;
 10. Copii diplome/certificate concursuri;
 11. Dovezi punctaj bonus;
 12. Adeverinţă medicală.

ATENTIE!

 • Dosarul de înscriere va fi depus la biroul Contabilitate al Colegiului in format fizic pe baza de semnatura.
 • Fiecare document va fi scanat, salvat in format PDF si denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare in opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.pdf.). Formularul de candidatura si CV in limba engleza vor fi atasate si in format word.
 • Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_10A.pdf/word.) si trimise si in format electronic prin atasare arhiva la adresa erasmus23670@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar candidatura + nume prenume+ clasa” (ex. dosar_candidatura _popescu_ ionel_10A).

 PROBE DE CONCURS:

 1. Analiza dosarului de candidatura – 20p
 2. Interviu în limba engleză – 30p
 3. Probă practică de atestare a competențelor informatice. 50p

 CRITERII DE EVALUARE

DOSAR CANDIDATURA – punctaj maxim 20 puncte

Formularul de candidatură şi Curriculum Vitae (format Europass) in limba romana si engleza vor fi evaluate şi li se vor acorda un punctaj în funcţie de:

 • relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile prevăzute în proiect;
 • motivația participării la activitătile proiectului;
 • felul în care candidatul îşi propune să multiplice şi să împartășească rezultatele proiectului după participarea la stagiu;
 • calitatea argumentării ideilor.

 INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA – punctaj maxim 30 puncte

Durata interviului: între 5 și 15 minute. Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză. Se vor adresa intrebări in legatura cu: motivatia participarii la proiect, hobby-uri si interese personale si legate de domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de solutii la probleme legate de viata de zi-cu-zi etc.

Criterii de evaluare: fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine, interes pentru proiect, profil candidat).

Candidatii de la tematica “Tutoriale” vor demonstra nivelul minim de competenta lingvistica B1 conform CERL. Candidatii de la tematica “Web design” si “JavaScript” si vor demonstra nivelul minim de competenta lingvistica A2 conform CEFR.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA

Visan, Monica – Metoda rapida de invatare a limbii engleze – exercitii, vol.1, Editura FOR YOU, 2005

http://deepenglish.com/7-day-course/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=english%20fluency&gclid=CMzOotukkskCFQblwgod41IOlQ

https://www.youtube.com/watch?v=va8ESm0tQCI

PROBĂ PRACTICĂ PE CALCULATOR – punctaj maxim 50 puncte

TEMATICA “TUTORIALE”

Competente evaluate:

 • utilizare internet;
 • folosire menu si instrumente specifice programelor Adobe Photoshop si Windows Live Movie Maker;
 • prelucrare text si imagine (decupare, filtre, efecte, formatare) in Adobe Photoshop
 • prelucrare fisiere audio si video (creare, editare, scindare, imbinare, aplicare efecte si tranzitii, inserare text, sunet) in Windows Live Movie Maker.

BIBLIOGRAFIE “TUTORIALE”

Manual Photoshop  http://avchiru.ro/cs5.pdf

UNELTE  https://www.youtube.com/watch?v=D2k0kAY89cs

https://www.youtube.com/watch?v=f1nYwe-l0-Q

https://www.youtube.com/watch?v=Dk0lKXrV04w

https://www.youtube.com/watch?v=pKBBBflIX8o

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

http://lectii-photoshop.com

https://www.photoshoptutorials.ws

http://www.salisbury.edu/eclipse/Tutorials/moviemakermanual.pdf

http://etc.usf.edu/te_win/movies/windowsmm.html

https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0

TEMATICA “WEB DESIGN”

Competente evaluate:

 • utilizare Internet;
 • HTML: creare şi editare pagini HTML, utilizare tag-uri, inserare si formatare text, imagini, link-uri);
 • folosire meniuri, panouri, ferestre, unelte specifice Gimp si Adobe Dreamweawer;
 • operatii si tehnici de prelucrare imagini: selectie, decupare, stergere, inserare, clonare, retusare, lucrul cu textul, straturi in Gimp;
 • utilizare Adobe Dreamweawer pentru realizare site web, creare, formatare pagini, adaugare text, imagini, link-uri, tabele, div-uri, fisiere multimedia, formulare.

BIBLIOGRAFIE “WEB DESIGN”

http://tutoriale.sapte.ro/instrumente.php

Gimp program gratuit de editat poze partea 1 instalare si layere – tutorial video HD

Gimp, program gratuit de editat poze, partea 2 mascarea layer-elor – tutorial video

Gimp program gratuit de editat poze partea 3, realizare selectiilor – tutorial video HD

GIMP Basics -Introduction + Beginner tutorial exercise (How to use GIMP)

http://www.w3schools.com/html/

https://www.codecademy.com/learn/web
https://helpx.adobe.com/dreamweaver/tutorials.html

Dreamweaver: Ghid pentru incepatori

Partea 1  https://www.youtube.com/watch?v=kXNTHZXtM9w

Partea 2  https://www.youtube.com/watch?v=G9ncA_t_N5s

Partea 4 https://www.youtube.com/watch?v=qpKIlDLX67A –

Partea 5 https://www.youtube.com/watch?v=C20lu6irOng

http://www.teacherclick.com/dreamweaver8/

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a)

TEMATICA “JAVASCRIPT”

Competente evaluate:

 • utilizare Internet;
 • programare in C/C++ (Implementare algoritmi, tablouri unidimensionale, fisiere text, rezolvare de probleme),
 • HTML: creare şi editare pagini HTML, utilizare tag-uri, inserare si formatare text, imagini, link-uri, liste, tabele, div-uri, formulare);
 • inserarea scripturilor, instructiuni, comentarii, variabile, operatori, casete pop-up, evenimente in JavaScript;
 • libraria J-query, metode, functii;
 • utilizare functii, evenimente, obiecte predefinite JavaScript in pagini web.

BIBLIOGRAFIE “JAVASCRIPT”  

www.rotuts.com/cursuri

www.marplo.net

www.w3schools.com/html/

http://www.w3schools.com/js/default.asp

http://www.w3schools.com/howto/

www.codecademy.com/courses/html-one-o-one/0/1

http://www.dynamicdrive.com/

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a)

Mariana Milosescu, Informatică, manual pentru clasa a IX-a – real intensiv C++ (specializarea matematică-informatică intensiv, informatică), 2011

Dana Lica, Mircea Pasoi- Fundamentele programarii pentru clasa a IX-a – editie revizuita si adaugita – 2012

CALCULAREA PUNCTAJULUI:

20p dosar+30p interviu+50p proba calculator = 100p + maxim 10 puncte bonus +*maxim 10 puncte performanţă.

Acordare puncte bonus: 2p domiciliu rural, 2p parinti migranti, 2p venituri reduse, 2p fete, 2p dizabilitati, pe baza de dovezi.

*Doar în cazul punctajelor egale, departajarea se va face prin adaugarea a cate 1 punct pentru fiecare premiu/participare la concurs, curs in domeniul informaticii sau al limbilor străine.

Pentru a fi selectat, candidatul trebuie sa obtina minim 50% din punctajul fiecarei probe,  in total minim 70p. Rezultatele vor fi afisate in ordinea descrescatoare a punctajelor.

NUMĂR CANDIDAŢI SELECTAŢI:

Tematica “Web design”: 8 elevi – de la clasa a 10-a, Matematica Informatica , primii 2 clasaţi din fiecare clasa de profil, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Tematica “Tutoriale”: 8 elevi – de la clasa a 10-a matematica informatica intensiv engleză.

Tematica “JavaScript”: 16 elevi – de la clasa a 10-a Matematica informatica intensiv informatica.

Pentru fiecare tematica se vor selecta cate 3 rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

In total vor fi selectati 32 titulari si 9 rezerve.

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului si proba practica, proba de interviu neputand fi contestata.

COMISIE SELECTIE

Andrei Gabriel, director, presedinte comisie

Popa Diana, prof. lb engleza, evaluator

Bacan Anca-Mădălina, prof. lb engleza, evaluator extern

Margineanu Lacramioara Genoveva, prof. informatica, evaluator

Chelba Maria, prof. informatica, evaluator

Secita Neli, profesor informatica, evaluator

Leonte Doina, prof. geografie, evaluator

Chiribau-Albu Mihaela prof. limba romana monitor extern

Catz Marcoci Ancuta Vasilica – laborant – secretar

 

COMISIE CONTESTATII

Oana Herciu – prof. limba germana si engleza, evaluator

Vieru Ilie – prof. informatica, evaluator

Rafiroiu Anca – prof. limba engleza, evaluator

Paic Stefan, prof. inginer sistem, secretar

Stoica Cristina, prof limba engleza, monitor extern

Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați situl proiectului www.europroiecte.eu/23670  sau scrieti-ne la adresa de e-mail: erasmus23670@gmail.com

SUCCES !

Anunț publicat în data de 20/10/2016

Director,

Prof. Gabriel Andrei

Coordonator proiect  2016-1-RO01-KA102-023670,

prof. Maria Chelba